Политика за възстановяване и анулиране

Съгласно закона за защита на потребители чл. 57 ал 13
Чл. 57. (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Отказ от закупените билети за събития и уъркшопи преди провеждане на събитието и възстановяване на платената сума е възможен единствено в случаите на заплатена Такса за отказ -50%.
Извън този случай връщане на билетите и получаване обратно на заплатената цена не е възможно.


Sattvica уведомява клиентите си, че съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за събития на нашето студио.